Smoked Salmon (85g)

Smoked Salmon (85g)

Smoked Atlantic Salmon (frozen)

    ₡5,000.00Price